Keulen Bonn Airport


In-page navigatie:

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de paginaUitgebreid servicegebied van de website

Tips voor uw reis

Het verheugt ons, u als luchtreiziger op de luchthaven Keulen-Bonn te verwelkomen. Op onze luchthaven is een groot aantal processen aan de gang, waarbij heel wat partners betrokken zijn.

U kunt aan een zo vlot mogelijk verloop bijdragen doordat u zich doelgericht op uw reis voorbereidt en voldoende tijd inplant.

Onze reistips en de checklist helpen u om wachttijden ook op drukke tijdstippen zo kort mogelijk te houden, zodat uw reis ontspannen van start kan gaan.

Voorbereiding thuis

 

Gelieve slechts één stuk handbagage mee te nemen. Hoe minder u bij u heeft, hoe sneller de controle verloopt.

Scherpe voorwerpen (bv. mes) mogen niet in de handbagage. Een aansteker in de handbagage is toelaatbaar (geen Zippo-aansteker of dergelijke).

Vloeistoffen en crèmes (tot 100 ml per verpakkingseenheid) moeten in een hersluitbaar plastic zakje van 1 liter opgeborgen worden (behalve medicamenten en babyvoeding).

Stop technische apparatuur niet onderin uw handbagage, deze worden er tijdens de controle uitgehaald.

Controleer of uw identiteitsbewijs geldig is. Informeer u over de bepalingen van de luchtvaartmaatschappij en in het land van bestemming. Houd alle bewijzen bij de hand..

Informeer u bij uw luchtvaartmaatschappij of uw touroperator over de openingstijden van de check-in balie.

Boek voor uzelf een tijdslot voor de veiligheidscontrole onder „CGN GateWay“.

Check online in. In geval van een boeking bij Eurowings maakt u desgewenst gebruik van de vooravond-check-in.

Als u een beperkte mobiliteit hebt, meldt u dit bij voorbaat bij de luchtvaartmaatschappij of bij de touroperator om u door onze mobiliteitsservice te laten begeleiden.

Plan uw heenvlucht met een tijdsbuffer en boek desgewenst op de website van de luchthaven een parkeerplaats.

Plan voldoende tijd in. Op de luchthaven zijn er bovendien talrijke shops en gastronomische aanbiedingen. In de veiligheidszone zijn er een tegen betaling te gebruiken lounge en rokerszones.

Maak als Eurowings-klant desgewenst gebruik van het aanbod voor een zelfstandige bagageafgifte (Self-Baggage-Drop-Off).

Zoek de centrale veiligheidscontrole in terminal 1 binnen het vooraf geboekte tijdvenster of tijdig op en kies de passende ingang. Omdat gates op korte termijn kunnen veranderen, neemt u meldingen en mededelingen in acht. In geval van vragen uwerzijds staat de terminalservice ter beschikking.

De uitvoering van de passagierscontroles is een soevereine opgave, opgelegd door de Duitse federale overheid en de bevoegde veiligheidsautoriteiten.
Op de luchthaven Keulen-Bonn worden ze door personeel van een privé veiligheidsdienstverlener uitgevoerd.
Hiervoor maatgevend is een passend contract tussen het Inkoopbureau van het Duits Ministerie van Binnenlandse Zaken en Lokaal Bestuur en de gemachtigde veiligheidsdienstverlener.
Aan de Duitse rijkspolitie is het vaktechnisch toezicht voorbehouden betreffende de uitvoering van de controles om tot een maximum aan veiligheid voor de luchtvaartveiligheid te komen.
De luchthaven is bij de controles niet actief betrokken.
U kunt aan een zo vlot mogelijk verloop bijdragen.

Berg kleine voorwerpen vooraf op in de bagage/in uw jaszak.

Zakjes voor vloeistoffen zijn te vinden in automaten vóór de controle.

Drankflessen dienen vóór de controlepost geledigd of weggegooid te worden.

Trek uw jas vóór de controle uit. Leg de bagage in een bak, technische apparaten en het zakje voor vloeistoffen in één of meerdere andere bakken.

Gelieve de aanwijzingen van het met de veiligheidscontrole belaste personeel in acht te nemen.

Om ook bij de paspoortcontrole voor een vlot verloop te zorgen, verzoekt de bevoegde Duitse politie luchtreizigers om voorbereiding en medewerking:

  • Controleer tijdig vóór het begin van uw reis de geldigheid van uw reisdocumenten en de inreisbepalingen van het land van bestemming.
  • Elke persoon heeft een eigen reisdocument nodig.
  • Of reispas, identiteitskaart van kinderen of identiteitsbewijs nodig zijn, is afhankelijk van de reisbestemming en verneemt u bij de ambassade of bij het consulaat van het land van bestemming.
  • In noodgevallen kan de Duitse rijkspolitie tegen bepaalde voorwaarden op de luchthaven tegen betaling een laissez passer afleveren.
  • Beslist noodzakelijk daarvoor is het dat u tegenover de ambtenaar uw identiteit zonder enige twijfel kunt aantonen.
  • Indien uw minderjarige kinderen met familieleden of vrienden reizen, denkt u eraan dat alle verantwoordelijke opvoeders aantoonbaar met de reis ingestemd moeten hebben. Dat geldt ook als slechts één van twee verantwoordelijke opvoeders bij de reis aanwezig is.
  • Het meest eenvoudige is een schriftelijke akkoordverklaring bij zich te hebben die alle verantwoordelijke opvoeders ondertekend hebben.
  • Daarop dienen naam, voornamen en geboortedatum van het kind vermeld te worden; bovendien reisdoel en -bestemming, begeleiders, duur van de reis en tevens namen en bereikbaarheid van alle verantwoordelijke ambtenaars.

Servicegebied van de website

Skyline

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de pagina