Keulen Bonn Airport


In-page navigatie:

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de paginaUitgebreid servicegebied van de website

Grondslag voor de berekening

De myclimate emissiecalculator berekent voor uw vlucht de hoeveelheid broeikasgassen die per passagier worden uitgestoten. Grondslag voor de berekening zijn de verbruiksgegevens van de vliegtuigbrandstof kerosine, die zijn verzameld voor twee referentievliegtuigtypes, voor de korte en de lange afstand (type Boeing 737-400 en type Boeing 747-400). Op de kortere afstanden is de uitstoot per kilometer hoger, omdat het aandeel van de zeer energie-intensieve start- en landingscyclus hoger is. Ook wordt er rekening mee gehouden of u economy class, business class of first class vliegt, omdat een andere stoelindeling ertoe leidt, dat er minder passagiers kunnen worden vervoerd in de business en first class. Dit resulteert in hogere emissies per persoon. Het klimaateffect van de uitstoot wordt berekend in CO2-equivalenten. Zo wordt rekening gehouden met het feit, dat niet alleen CO2 een klimaateffect heeft, maar ook andere bestanddelen van de afvalgassen (bijv. NOX).

Ter vaststelling van de kosten van de CO2-compensatie worden de myclimate klimaatbeschermingsprojecten ondergebracht in verschillende portfolio's, die elk uitgaan van een gemiddelde prijs voor de reductie van een ton CO2.

Het bedrag van de donatie volgt tenslotte uit deze twee factoren: de emissiehoeveelheid in CO2-equivalenten en de kosten voor een ton emissiereductie. Bij vluchten, waarbij de compensatie minder dan € 20,00 bedraagt, wordt een extra bedrag van € 3,00 opgeteld ter dekking van de vaste kosten, zoals bijv. creditcardkosten. myclimate garandeert in ieder geval dat tenminste 80% van de compensatiebedragen naar de projecten gaat.

Berekening compensatie

Servicegebied van de website

Skyline

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de pagina