Keulen Bonn Airport


In-page navigatie:

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de paginaUitgebreid servicegebied van de website

Privacy Policy

Privacyverklaring en informatie voor betrokkenen conform de artt. 13, 14 DSGVO (de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor Flughafen Köln/Bonn GmbH (hierna te noemen: FKB) vormt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijk punt van aandacht. Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in het kader van de juridische bepalingen inzake gegevensbescherming. Op deze pagina informeren wij u conform art. 13 van de Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens is Flughafen Köln/Bonn GmbH, Heinrich-Steinmann-Str. 12, 51147 Keulen, vertegenwoordigd door haar directeuren Thilo Schmid (voorzitter) en Torsten Schrank. U kunt met de verwerkingsverantwoordelijke van FKB. 

Bij de exploitatie van de website werken wij samen met externe dienstverleners, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en hebben verplicht conform het recht inzake gegevensbescherming door met hen een overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens in opdracht te sluiten conform art. 28 EU-DSGVO.

Bij uw bezoek van deze website en gebruik van de functionaliteiten ervan verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

1. Server-logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt maken wij zog. server-logbestanden aan. Dit zijn toegangsgegevens die wij verwerken om de systeemveiligheid te garanderen (bijv. om technische fouten of geautomatiseerde toegangen door bots te herkennen). Op technisch vlak kunnen wij zo onder andere overdrachtsfouten achterhalen, activiteiten van de firewall controleren of een zoekmachineoptimalisatie realiseren.

In de server-logbestanden wordt de volgende informatie vastgelegd:

 • IP-adres in geanonimiseerde vorm voor het vaststellen van de toegangslocatie en hostnaam,
 • tijdstip van toegang en verblijfsduur,
 • ervoor bezochte website,
 • bezochte website met inbegrip van het aantal opgeroepen pagina's en de laatst geopende pagina voor het verlaten van de website,
 • type en versie van de browser,
 • gebruikt besturingssysteem en type apparaat,

Deze server-logbestanden bevatten het IP-adres van de gebruiker. Dit wordt in niet-gecodeerde tekst gedurende drie dagen opgeslagen. Dit geschiedt ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij een technisch veilig en geoptimaliseerd web aanbod (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 sub f DSVGO). De logbestanden worden na drie dagen gewist.

2. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om inhouden en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te kunnen aanbieden en om de bezoeken aan onze website te kunnen analyseren Ook geven wij informatie over uw gebruik van onze website door aan onze partners voor sociale media, reclame en analyses. Onze partners combineren deze informatie mogelijkerwijs met andere gegevens die u hun heeft verschaft of die zij in het kader van uw gebruik van de diensten hebben verzameld.

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies. Bij uw bezoek aan onze website leggen wij u expliciet de vraag voor of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website verschijnt er een cookie banner dat u informeert over het gebruik van cookies. Bij uw bezoek aan onze website zetten wij technisch noodzakelijke cookies in, die ons in staat stellen om een technisch optimale website te presenteren. Dit dient de behartiging van ons overwegend gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1 sub e en f DSGVO). Verder kunt u aankruisen of u toestemming geeft voor het gebruik van cookies in de categorieën "voorkeuren", "statistieken" en "marketing" (art. 6, lid 1 sub a DSGVO). Als u klikt op de knop "Toon details", krijgt u extra informatie over de gebruikte cookies.

U kunt uw instemming met de cookie-verklaring te allen tijde op onze website wijzigen of herroepen.

2.1 Noodzakelijke cookies

Bij uw bezoek aan onze website, zetten wij technisch noodzakelijke cookies in, die ons in staat stellen om een technisch optimale website te presenteren (art. 6 lid 1 sub e, f DSGVO).

2.2 Voorkeuren

Voorkeurscookies verschaffen informatie, die van invloed is op de wijze waarop een website zich gedraagt of hoe deze eruitziet, zoals bijv. uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

2.3 Statistiek

Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers op onze webpagina's reageren, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

2.4 Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Doel hiervan is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en derhalve waardevoller zijn voor publishers en derde-adverteerders.

3. Google Analytics

Deze website maakt, indien u hiertoe uw toestemming verleent, gebruik van functies van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics maakt gebruik van zog. (tracking) cookies. Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van dit analysetool zijn slechts mogelijk indien u hiertoe via ons cookie-banner toestemming hebt gegeven (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 sub a EU-DSGVO). In concreto betekent dit dat het Google Analytics script bij iedere paginaweergave wordt geladen, maar dat pas nadat u hebt geklikt op "toestemmen" de trackinggegevens worden verzameld en worden doorgegeven aan Google. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen via de onderstaande link.

Anonimisering van IP-adressen: Wij hebben op deze website de functie anonimisering van IP-adressen geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte ingekort, voordat dit naar de USA wordt doorgegeven. Enkel in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteiten op de website op te stellen, en om overige aan het gebruik van de website en van het internet gekoppelde diensten te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Voor de uitzonderingsgevallen, waarin persoonsgegevens naar de USA worden doorgegeven, geldt een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Herroeping van uw toestemming: u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door dit te weigeren in de Toestemmingsmanager bij de eerste keer dat u onze site bezoekt. Het verzamelen van uw gegevens wordt dan ook tijdens toekomstige bezoeken aan deze website voorkomen.

Verwerking van persoonsgegevens in opdracht: Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten inzake de verwerking van persoonsgegevens in opdracht en voeren de strikte aanwijzingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics in zijn geheel uit.

Opslagduur: De door Google geplaatste cookies blijven ook na het verlaten van onze website op uw eindapparaat zitten (gedurende maximaal 2 jaar). Door langetermijncookies te gebruiken kunnen wij u bij een volgend bezoek aan onze website herkennen. Doel van de herkenning via deze cookies is de optimalisering van de content van onze website. Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. doubleclick cookies, Android advertentie-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd, resp. gewist. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Google Tag Manager is een tool, waarmee tags op een website via een oppervlak worden beheerd. De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein dat geen IP-adressen/persoonsgegevens vastlegt. De tool stelt andere tags in werking, die op hun beurt in voorkomend geval gegevens vastleggen. Google Tag Manager raadpleegt deze gegevens niet.  Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd blijft deze in werking voor alle tracking tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html 

4. Social Media: Facebook/Twitter/Instagram/YouTube

4.1 Links

Op onze website kunt u klikken op diverse social media tools en zowel onze informatie daar bekijken als met andere gebruikers ervaringen uitwisselen over ons aanbod.  Het betreft de volgende tools: Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. U herkent deze aan de desbetreffende icons.

De links naar het aanbod op social media, waar u via buttons en icons terechtkomt, biedt u de mogelijkheid om ons aanbod te delen met anderen. Wanneer u op een link of een icon klikt, wordt u doorgestuurd van onze website naar de desbetreffende derde-aanbieder. Dan worden uw gegevens doorgestuurd naar de desbetreffende derde-aanbieder, met name ook de pagina waar u vandaan komt. Dit gebeurt ook, indien u geen eigen account heeft bij de desbetreffende aanbieder of hier niet bent ingelogd. Als u een eigen account heeft, koppelt de aanbieder de informatie over de pagina waar u vandaan komt regelmatig aan uw account. Dit is ook mogelijk, indien u niet bent ingelogd.

Wij hebben er geen invloed op, welke persoonsgegevens deze derden verzamelen en hoe zij hiermee omgaan als u de social media platforms gebruikt. Wij zijn hiervan evenmin op de hoogte.

Via de links naar social media bieden wij u de mogelijkheid om ook via andere kanalen nog attractievere aanbiedingen van ons te krijgen en om direct met deze aanbiedingen en de gebruikers ervan te communiceren; bovendien kunt u onze aanbiedingen eenvoudig langs verschillende wegen met anderen delen. Zo maken wij onze website interessanter voor u. Het inbedden van de social media aanbiedingen dient de behartiging van het overwegend gerechtvaardigd belang van onze onderneming (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO). U kunt door actief klikken zelf bepalen, of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derden. Ook de evaluatie van gebruiksanalyses die Facebook ons stuurt, draagt bij aan onze taakvervulling en dient de behartiging van een overwegend gerechtvaardigd belang (art. 6 Iid 1 sub e EU-DSGVO). Facebook stelt de gebruiksgegevens in geanonimiseerde vorm ter beschikking.

4.2 Gebruiksevaluatie

Wij gebruiken de door Facebook verstrekte gebruiksevaluaties ("pagina insights") om onze Facebook-pagina continu te verbeteren. Deze gegevens worden alleen dan door Facebook verzameld en aan ons doorgestuurd, wanneer u een Facebook-account heeft en onze pagina daar bezoekt. Hierbij zijn we samen met Facebook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Wij hebben daarover met Facebook een overeenkomst gesloten, die de verdeling van de verplichtingen op transparante wijze regelt (art. 26 EU-DS GVO; te vinden op www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Deze overeenkomst regelt in wezen dat Facebook in eerste instantie verantwoordelijk is voor het verwerken van de bezoekersgegevens en alle relevante verplichtingen van de EU-DS GVO inzake de verwerking van bezoekersgegevens nakomt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de naleving van de rechten van de betrokken persoon). In het navolgende tonen wij u waar u nadere informatie over de gegevensverwerking bij Facebook kunt verkrijgen.

Overigens hebben wij er geen invloed op, welke persoonsgegevens deze derden verzamelen en hoe zij hiermee omgaan. Wij zijn hiervan evenmin op de hoogte. Houd er a.u.b. rekening mee, dat enkele van deze aanbieders buiten de EU zijn gevestigd en dat uw gegevens daarom vermoedelijk worden doorgegeven aan derde landen, die niet noodzakelijkerwijze een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. Meer informatie over het omgaan met uw gegevens kunt u verkrijgen bij de desbetreffende derden.

4.3 Integratie van YouTube video's

Op onze website kunt u ook video's bekijken: deze zijn geïntegreerd in ons online-aanbod, zodat u de video's direct op onze pagina kunt bekijken. Bij de integratie van de video's in onze pagina zijn de verruimde instellingen ter gegevensbescherming van YouTube geactiveerd. Wanneer u de video bekijkt, worden er gegevens van u aan YouTube doorgegeven, in het bijzonder uw IP-adres en de pagina waar u vandaan komt, evenals de informatie welke video U opvraagt. Dit gebeurt ook, indien u geen eigen account heeft bij de desbetreffende aanbieder of hier niet bent ingelogd. Als u een eigen account heeft kan YouTube deze informatie koppelen aan uw account, eventueel ook dan wanneer u niet ingelogd bent.

Wanneer u naar de video kijkt (via onze pagina of op YouTube) worden uw gegevens aan YouTube doorgegeven, met name ook de pagina waar u vandaan komt. Dit gebeurt ook, indien u geen eigen account heeft bij de desbetreffende aanbieder of hier niet bent ingelogd.

Wij hebben er geen invloed op, welke persoonsgegevens YouTube verzamelt en hoe zij hiermee omgaan. Wij zijn hiervan evenmin op de hoogte.

4.4 Nadere informatie over de omgang met uw gegevens

Houd er rekening mee, dat de moedermaatschappijen van de genoemde aanbieders zijn gevestigd in de USA. Wanneer U gebruik maakt van onze aanbiedingen op deze platforms, worden uw gegevens daarom vermoedelijk doorgegeven naar derde landen, die niet noodzakelijkerwijze een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan de USA, is er sprake van een adequaat niveau van gegevensbescherming.

5. Algemene contactopname

De website biedt u op diverse plekken de mogelijkheid tot contactopname met FKB over diverse onderwerpen. Het betreft hier vooral concrete aanvragen of bezwaren. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens) en uw bericht uitsluitend om uw zaak zo goed mogelijk af te kunnen handelen. Dat dient ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO). Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het afhandelen van uw zaak.

6. Travis/vliegroutes live

Op onze website kunt u de vliegroutes van startende en landende vliegtuigen live volgen.  In deze toepassing kunt u ook uw bezwaren aan ons kenbaar maken. De voor dit doel door u verstrekte persoonlijke gegevens (naam, postadres, e-mailadres, evt. telefoonnummer, inhoud van het bezwaar) worden uitsluitend verwerkt voor de behandeling van het bezwaar en om eventueel contact met u op te nemen. Dat dient ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO).

Als onderdeel van uw bezwaar inzake geluidhinder heeft u ook de mogelijkheid om uw standplaats op een kaart te markeren. Travis maakt hiervoor gebruik van een aanbod van Google Maps (waarover zo meteen meer).

7. Google Maps

Wij maken op onze website op diverse plekken gebruik van het aanbod van Google Maps om onze website nuttiger en aantrekkelijker voor u te maken. Wanneer u de kaart van Google Maps aanklikt, worden er gegevens naar Google doorgestuurd. Google Maps is een service, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Wij hebben geen invloed op de selectie van en de omgang met gegevens door Google. U kunt hierover meer vinden op:

Informatie van de derde-aanbieder: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl 

Het moederbedrijf van Google is gevestigd in de USA, zodat wij een doorgeven van gegevens hierheen niet volledig kunnen uitsluiten. In deze gevallen wordt echter ook een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd.

De integratie van de kaart biedt FKB de mogelijkheid om het aanbod van Travis te presenteren en om het totale web aanbod aantrekkelijker en nuttiger te maken. Dit dient bijgevolg ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO), temeer daar de gebruiker door het -al dan niet- openen van het aanbod zelf kan beslissen of deze zijn gegevens wil doorsturen aan Google

8. Boeking van groepsrondleidingen

U kunt op onze website rondleidingen voor groepen boeken. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, contactgegevens, data) uitsluitend ter nakoming van onze contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). Wij geven de gegevens enkel door aan de bevoegde autoriteiten in het kader van onze wettelijke verplichtingen.

9. Airport Club

U kunt zich op onze website aanmelden voor de FKB Airport-Club. Door uw lidmaatschap wordt u of uw onderneming als zakelijk partner van FKB continu geïnformeerd, vooral elektronisch via e-mail, over nieuwe zaken op en rond de luchthaven. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens) uitsluitend om u de kosteloze quasi contractuele Airport Club-dienst aan te bieden (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). Wij geven de gegevens niet door aan derden.

10. Aanvragen van veiligheidsbadges

U kunt veiligheidsbadges online aanvragen. Wij verwerken de door u in dit kader verstrekte persoonsgegevens (o.a. naam, adres, contactgegevens, naam bedrijf) uitsluitend voor het verwerken van uw aanvraag (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO).

11. Klimaatneutraal vliegen (My Climate)

U kunt op onze website uw vluchten via een samenwerkingspartner klimaatneutraal maken en met betalingen klimaatbeschermingsprojecten wereldwijd stimuleren. De bijbehorende berekening kunt u op onze website uitvoeren via een tool van de derde-aanbieder My Climate. FKB treedt uitsluitend op als bemiddelaar van dit aanbod. Wij maken u erop attent dat FKB geen invloed heeft op de inhoud van deze aanbiedingen, en evenmin toegang heeft tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Onze samenwerkingspartner is myclimate Deutschland gGmbH, Borsigstraße 6, 72760 Reutlingen, Duitsland. Gelieve u daarom bij vragen over gegevensbescherming direct te richten tot de desbetreffende aanbieders op de.myclimate.org/de/datenschutz

12. Bemiddeling bij hotelboekingen

U kunt op onze website hotels boeken via een samenwerkingspartner. FKB treedt hierbij uitsluitend op als bemiddelaar van dit aanbod. Wij maken u erop attent dat FKB geen invloed heeft op de inhoud van deze aanbiedingen, en evenmin toegang heeft tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Samenwerkingspartner is Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam. Gelieve u daarom bij vragen over gegevensbescherming direct te richten tot de desbetreffende aanbieders op www.booking.com/content/privacy.nl.html.

13. Bemiddeling bij het boeken van vluchten

U kunt op onze website reizen boeken via een samenwerkingspartner. Wij maken u erop attent dat FKB geen invloed heeft op de inhoud van deze aanbiedingen, en evenmin toegang heeft tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Onze samenwerkingspartner is Kiwi.com s.r.o., KvK-nr. 29352886, gevestigd in Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, postcode 625 00 Brno. Gelieve u daarom bij vragen over gegevensbescherming direct tot de aanbieder te richten. Cookies samenhangend met het gebruik worden enkel toegepast indien u hiertoe toestemming verleent conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a DSGVO.

14. Bemiddeling bij het boeken van charter- en privé vluchten

U kunt op onze website charter- en privévluchten boeken via een samenwerkingspartner. Wij maken u erop attent dat FKB geen invloed heeft op de inhoud van deze aanbiedingen, en evenmin toegang heeft tot de door u verstrekte persoonsgegevens. FKB treedt hierbij uitsluitend op als bemiddelaar van dit aanbod.  Onze samenwerkingspartner is PRO SKY AG, Schanzenstraße 6-20, 51063 Keulen. Gelieve u daarom bij vragen over gegevensbescherming direct te richten tot de desbetreffende aanbieder op www.pro-sky.com/de/datenschutz

15. Google WebFonts

Onze website maakt gebruik van Google WebFonts, een service die ons door Google, Ireland Limited ter beschikking wordt gesteld.  Wij kunnen onze website met behulp van de via deze service verkregen lettertypebibliotheek uniform en optisch aantrekkelijk presenteren. Dat gebeurt als volgt: de op deze website gebruikte lettertypes worden door uw browser geladen en vervolgens getoond.

Volgens onze informatie maakt de door u gebruikte browser hiertoe verbinding met de servers van onze dienstverlener, waar de informatie wordt opgeslagen dat onze website werd aangeroepen met het door u gebruikte IP-adres. Het is mogelijk, dat uw IP-adres hierbij wordt doorgegeven aan de USA. Onze dienstverlener garandeert hierbij een adequaat niveau van gegevensbescherming.

De uniforme en optisch aantrekkelijke vormgeving van onze website dient ter behartiging van ons overwegend, gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO). Er wordt geen gebruikersanalyse uitgevoerd, noch een gebruikersprofiel opgesteld; uw IP-adres wordt uitsluitend gebruikt voor het gericht doorgeven van lettertypes. Bovendien registreert fonts.google.com het aantal oproepen van uw pagina („page views“).

Informatie van de derde-aanbieder Google over WebFonts fonts.google.com/about

16. Veiligheid van gegevens

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, treffen wij met de TLS-versleuteling (https standaard) technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die bovendien steeds conform de actuele stand der techniek aan de risico's worden aangepast.

17. Rechten van betrokkenen

Wij zorgen ervoor, dat de u toekomende rechten onmiddellijk en kosteloos worden nageleefd. Spreek ons hier a.u.b. over aan.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u als natuurlijk persoon, bent u gerechtigd tot het instellen van diverse vorderingen jegens ons uit hoofde van de gegevensbescherming. U heeft conform § 34 van de Duitse Wet op de Gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, afk. BDSG), art. 15 EU-DSGVO recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, en het doel van de opslag.

Bovendien heeft u in voorkomend geval conform § 35 BDSG, de artt. 16 - 18 EU-DSGVO recht op het corrigeren, wissen of beperken (van de verwerking) van uw persoonsgegevens.

U kunt tevens conform art. 20 EU-DSGVO eisen, dat gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  Indien aan de voorwaarden van art. 20 lid 1 DS-GVO is voldaan, heeft u het recht om de gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, te laten overdragen aan uzelf of aan derden. De registratie van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van de protocolbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de exploitatie van de internetpagina. Deze berusten derhalve niet op een toestemming conform art. 6 lid 1 sub a DS-GVO, of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b DS-GVO, maar zijn conform art. 6 lid 1 sub f DS-GVO gerechtvaardigd. Er is derhalve niet voldaan aan de voorwaarden van art. 20 lid 1 DS-GVO.

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verder verwerken van uw gegevens, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO); voor zover wij uw gegevens niet verwerken voor reclamedoeleinden, is hiervoor een bijzondere grond vereist. Vanaf de ontvangst van een bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens tijdens het dan volgende onderzoek niet verder verwerken en deze na het afsluiten van het onderzoek -indien het bezwaar gegrond is bevonden- uit onze actieve databases wissen en enkel nog in een advertentieblokkeringsbestand vermelden dat u geen prijs stelt op mededelingen van ons (§ 36 BDSG, art. 21 DSGVO).

U kunt de aan ons verleende toestemming voor het verwerken van de gegevens (art. 6 lid 1 sub a DSGVO) te allen tijde intrekken; wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet verder, en wissen deze, tenzij de verdere verwerking bij wet is toegestaan.

Een bezwaar of een herroeping laat de geoorloofdheid van de gegevensverwerking in het verleden onverlet.

Wij zorgen ervoor, dat de u toekomende rechten onmiddellijk en kosteloos worden nageleefd. Neem hiertoe a.u.b. contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming; u vindt de contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring.

Indien u van mening bent dat de verwerking van gegevens in strijd is met het gegevensbeschermingsrecht, heeft u het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze (§ 19 BDSG, art. 77 DSGVO). Hiertoe behoort ook de in ons geval bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, die te bereiken is via de volgende contactgegevens:

Toezichthouder voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Tel.: 02 11/384 24-0
Fax: 02 11/384 24-10
E-mail:
Homepage: http://www.ldi.nrw.de 

19. Actualisering

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren om deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Als wij beschikken over de mogelijkheid om contact met u op te nemen, zullen wij u informeren over relevante veranderingen.

Stand van deze privacyverklaring: 4/2020.

Privacyverklaring en informatie van betrokkenen conform artt. 13, 14 DSGVO (de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Voor Flughafen Köln/Bonn GmbH (hierna te noemen: FKB) vormt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijk punt van aandacht.  Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in het kader van de juridische bepalingen inzake gegevensbescherming. Op deze pagina informeren wij u conform art. 13 van de Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Bij de exploitatie van onze website werken wij samen met externe dienstverleners, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en hebben verplicht conform het recht inzake gegevensbescherming door met hen een overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens in opdracht te sluiten conform art. 28 EU-DSGVO.

Bij uw bezoek van deze website en gebruik van de functionaliteiten ervan verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

1. Server logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt maken wij zog. server-logbestanden aan. Dit zijn toegangsgegevens die wij verwerken om de systeemveiligheid te garanderen (bijv. om technische fouten of geautomatiseerde toegangen door bots te herkennen). Op technisch vlak kunnen wij zo onder andere overdrachtsfouten achterhalen, de activiteiten van de firewall controleren of een zoekmachineoptimalisatie uitvoeren.

In de server-logbestanden wordt de volgende informatie vastgelegd:

 • IP-adres in geanonimiseerde vorm voor het vaststellen van de toegangslocatie en hostnaam,
 • tijdstip van toegang en verblijfsduur,
 • ervoor bezochte website,
 • opgevraagde website met inbegrip van het aantal opgeroepen pagina's en de laatst geopende pagina voor het verlaten van de website,
 • type en versie van de browser,
 • gebruikt besturingssysteem en type apparaat

Deze server-logbestanden bevatten het IP-adres van de gebruiker. Dit wordt in niet-gecodeerde tekst gedurende drie dagen opgeslagen. Dit geschiedt ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij een technisch veilig en geoptimaliseerd web aanbod (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 sub f DSVGO). De logbestanden worden na drie dagen gewist.

2. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om inhouden en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te kunnen aanbieden en om de bezoeken aan onze website te kunnen analyseren Ook geven wij informatie over uw gebruik van onze website door aan onze partners voor sociale media, reclame en analyses. Onze partners combineren deze informatie mogelijkerwijs met andere gegevens die u hun heeft verschaft of die zij in het kader van uw gebruik van de diensten hebben verzameld.

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies. Bij uw bezoek aan onze website leggen wij u expliciet de vraag voor, of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website verschijnt er een cookie banner dat u informeert over het gebruik van cookies. Bij uw bezoek aan onze website zetten wij technisch noodzakelijke cookies in, die ons in staat stellen om een technisch optimale website te presenteren. Dit dient de behartiging van ons overwegend gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1 sub e en f DSGVO). Verder kunt u aankruisen of u toestemming geeft voor het gebruik van cookies in de categorieën "voorkeuren", "statistieken" en "marketing" (art. 6, lid 1 sub a DSGVO). Als u klikt op de knop "Toon details", krijgt u extra informatie over de gebruikte cookies.

U kunt uw instemming met de cookie-verklaring te allen tijde op onze website wijzigen of herroepen.

2.1 Noodzakelijke cookies

Bij uw bezoek aan onze website, plaatsen wij technisch noodzakelijke cookies, die ons in staat stellen om een technisch optimale website te presenteren (art. 6 lid 1 sub e, f DSGVO).

2.2 Voorkeuren

Voorkeurscookies maken het mogelijk om informatie te onthouden, die van invloed is op de wijze waarop een website zich gedraagt of hoe deze eruitziet, zoals bijv. uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

2.3 Statistiek

Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers op onze webpagina's reageren, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

2.4 Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op webpagina's te volgen. Doel hiervan is, om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daarom waardevoller zijn voor publishers en derde-adverteerders.

3. Google Analytics

Deze website maakt, als u hiertoe uw toestemming verleent, gebruik van functies van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics maakt gebruik van zog. (tracking) cookies. Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van dit analysetool zijn slechts mogelijk indien u hiertoe via ons cookie-banner toestemming heeft gegeven (rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 sub a EU-DSGVO). In concreto betekent dit dat het Google Analytics script bij ieder paginabezoek wordt geladen, maar dat pas nadat u heeft geklikt op "toestemmen" de trackinggegevens worden verzameld en worden doorgegeven aan Google. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen via de onderstaande link.

Anonimisering van IP-adressen: Wij hebben op deze website de functie anonimisering van IP-adressen geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte ingekort, voordat dit naar de USA wordt doorgegeven. Enkel in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteiten op de website op te stellen, en om overige aan het gebruik van de website en van het internet gekoppelde diensten te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Voor de uitzonderingsgevallen, waarin persoonsgegevens naar de USA worden doorgegeven, geldt een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Herroeping van uw toestemming: u kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door dit te weigeren in de Toestemmingsmanager bij de eerste keer dat u onze site bezoekt. Het verzamelen van uw gegevens wordt dan ook tijdens toekomstige bezoeken aan deze website voorkomen.

Verwerking van persoonsgegevens in opdracht: Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over de verwerking van persoonsgegevens in opdracht en voeren de strikte aanwijzingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics in zijn geheel uit.

Opslagduur: De door Google geplaatste cookies blijven ook na het verlaten van onze website op uw eindapparaat zitten (gedurende maximaal 2 jaar). Door het gebruik van langetermijncookies kunnen wij u bij een volgend bezoek aan onze website herkennen. Doel van de herkenning via deze cookies is de optimalisering van de content van onze website. Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau, die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. doubleclick cookies, Android advertentie-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd, resp. gewist. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Google Tag Manager is een tool, waarmee tags op een website via een oppervlak worden beheerd. De tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein dat geen IP-adressen/persoonsgegevens vastlegt. De tool stelt andere tags in werking, die op hun beurt in voorkomend geval gegevens vastleggen. Google Tag Manager raadpleegt deze gegevens niet.  Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd blijft deze in werking voor alle tracking tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html 

4. Social Media: Facebook/Twitter/Instagram/YouTube

4.1 Links

Op onze website kunt u klikken op diverse social media tools en zowel onze informatie daar bekijken als met andere gebruikers ervaringen uitwisselen over ons aanbod.  Het betreft de volgende tools: Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. U herkent deze aan de desbetreffende icons.

De links naar het aanbod op social media, waar u via buttons en icons terechtkomt, biedt u de mogelijkheid om ons aanbod te delen met anderen. Wanneer u op een link of een icon klikt, wordt u doorgestuurd van onze website naar de desbetreffende derde-aanbieder. Dan worden uw gegevens doorgestuurd naar de desbetreffende derde-aanbieder, met name ook de pagina waar u vandaan komt. Dit gebeurt ook, wanneer u geen eigen account heeft bij de desbetreffende aanbieder of hier niet bent ingelogd. Als u een eigen account heeft, koppelt de aanbieder de informatie over de pagina waar u vandaan komt regelmatig aan uw account. Dit is ook mogelijk, wanneer u niet bent ingelogd.

Wij hebben er geen invloed op, welke persoonsgegevens deze derden verzamelen en hoe zij hiermee omgaan als u de social media platforms gebruikt. Wij zijn hiervan evenmin op de hoogte.

Via de links naar social media bieden wij u de mogelijkheid om ook via andere kanalen nog attractievere aanbiedingen van ons te krijgen en om direct met deze aanbiedingen en de gebruikers ervan te communiceren; bovendien kunt u onze aanbiedingen eenvoudig langs verschillende wegen met anderen delen. Zo maken wij onze website interessanter voor u. Het inbedden van de social media aanbiedingen dient de behartiging van het overwegend gerechtvaardigd belang van onze onderneming (art. 6 Iid 1 sub f EU-DSGVO). U kunt door actief klikken zelf bepalen, of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derden. Ook de evaluatie van gebruiksanalyses die Facebook ons stuurt, draagt bij aan onze taakvervulling en dient ter behartiging van een overwegend gerechtvaardigd belang (art. 6 Iid 1 sub e EU-DSGVO). Facebook stelt de gebruiksgegevens in geanonimiseerde vorm ter beschikking.

4.2 Gebruiksevaluatie

Wij gebruiken de door Facebook verstrekte gebruiksevaluaties ("pagina inzichten") om onze Facebook-pagina continu te verbeteren. Deze gegevens worden alleen dan door Facebook verzameld en aan ons doorgestuurd, wanneer u een Facebook-account heeft en onze pagina daar bezoekt. Hierbij zijn we samen met Facebook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Wij hebben daarover met Facebook een overeenkomst gesloten, die de verdeling van de verplichtingen op transparante wijze regelt (art. 26 EU-DS GVO; te vinden op www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Deze overeenkomst regelt in wezen dat Facebook in eerste instantie verantwoordelijk is voor het verwerken van de bezoekersgegevens en alle relevante verplichtingen van de EU-DS GVO inzake de verwerking van bezoekersgegevens nakomt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de naleving van de rechten van de betrokken persoon). In het navolgende tonen wij u waar u nadere informatie over de gegevensverwerking bij Facebook kunt verkrijgen.

Overigens hebben wij er geen invloed op, welke persoonsgegevens deze derden verzamelen en hoe zij hiermee omgaan. Wij zijn hiervan evenmin op de hoogte. Houd er a.u.b. rekening mee, dat enkele van deze aanbieders buiten de EU zijn gevestigd en dat uw gegevens daarom vermoedelijk worden doorgegeven aan derde landen, die niet noodzakelijkerwijze een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. Meer informatie over het omgaan met uw gegevens kunt u verkrijgen bij de desbetreffende derden.

4.3 Integratie van YouTube video's

Op onze website kunt u ook video's bekijken: deze zijn geïntegreerd in ons online-aanbod, zodat u de video's direct op onze pagina kunt bekijken. Bij de integratie van de video's in onze pagina zijn de verruimde instellingen ter gegevensbescherming van YouTube geactiveerd. Wanneer u de video bekijkt, worden er gegevens van u aan YouTube doorgegeven, in het bijzonder uw IP-adres en de pagina waar u vandaan komt, evenals de informatie welke video U opvraagt. Dit gebeurt ook,wanneer u geen eigen account heeft bij de desbetreffende aanbieder of hier niet bent ingelogd. Als u een eigen account heeft kan YouTube deze informatie koppelen aan uw account, eventueel ook dan wanneer u niet ingelogd bent.

Wanneer u naar de video kijkt (via onze pagina of op YouTube) worden uw gegevens aan YouTube doorgegeven, met name ook de pagina waar u vandaan komt. Dit gebeurt ook, wanneer u geen eigen account heeft bij de desbetreffende aanbieder of hier niet bent ingelogd.

Wij hebben er geen invloed op, welke persoonsgegevens YouTube verzamelt en hoe zij hiermee omgaan. Wij zijn hiervan evenmin op de hoogte.

4.4 Nadere informatie over de omgang met uw gegevens

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, Privacyverklaring: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ Informatie over cookies: https://de-de.facebook.com/policies/cookies, Informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/help/568137493302217, Gebruiksvoorwaarden: https://de-de.facebook.com/legal/terms/update 

Hier ook Instagram, extra: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

Twitter, Twitter International Company, Attn: Privacy Policy Inquiry, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND. Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy 

Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001, Privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy, Informatie over gegevensbescherming: https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines, Gebruiksvoorwaarden: https://www.youtube.com/t/terms en https://www.youtube.com/t/terms_paidservice 

Houd er rekening mee, dat de moedermaatschappijen van de genoemde aanbieders zijn gevestigd in de USA. Wanneer U gebruik maakt van onze aanbiedingen op deze platforms, worden uw gegevens daarom vermoedelijk doorgegeven naar derde landen, die niet noodzakelijkerwijze een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan de USA, is er sprake van een adequaat niveau van gegevensbescherming.

5. Algemene contactopname

De website biedt u op diverse plekken de mogelijkheid tot contactopname met FKB over diverse onderwerpen. Het betreft hier vooral concrete aanvragen of bezwaren. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens) en uw bericht uitsluitend om uw zaak zo goed mogelijk af te kunnen handelen. Dat dient ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO). Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het afhandelen van uw zaak.

Nieuwsbrief: U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief per e-mail om op de hoogte te blijven van alle nieuws op de luchthaven. Voordat wij u de eerste nieuwsbrief sturen, vragen wij u om toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde en ook in elke afzonderlijke nieuwsbrief voor de toekomst herroepen. Gebruik daartoe a.u.b. de afmeldfunctie in de nieuwsbrief, of wend u tot onze privacy medewerker.

Een gebruikersaccount aanmaken: U kunt op onze website een gebruikersaccount aanmaken. Dit vereenvoudigt het boeken van parkeerdiensten wanneer u vaker boekt. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord) uitsluitend voor het gebruikersaccount, dat wij u aanbieden als kosteloze quasi contractuele prestatie (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). Wij geven de gegevens niet door aan derden.

Registratie van uw kenteken: wanneer u het terrein van de luchthaven oprijdt registreren wij het kenteken van het inrijdende voertuig, evenals de tijdstippen van in- en uitrijden en het girale betaalmiddel voor de volgende doeleinden: de verwerking van het verkeersaanbod/het voorkomen van bottlenecks/opstoppingen en een soepele bedrijfsgang, het voorkomen en de opheldering van strafbare feiten, het voorkomen van onterechte terugbetalingen van SEPA incasso's, kentekengerelateerde reservering en ticket management op de gehele luchthaven. Wij bewaren de gegevens tot en met 13 maanden na het uitrijden. Dat dient ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang (§ 4 BDSG, art. 6 lid 1 sub f DSGVO). Als u wilt parkeren zonder registratie van uw kenteken, kunt u bij aankomst de rijstrookinstructies volgen naar een uitwijkrijstrook.

Parkeerdiensten boeken: U kunt de gewenste parkeerdienst online boeken op onze website. Wij verwerken de door u verstrekte persoons- en parkeergegevens (naam, contactgegevens, details van de parkeerdienst, eventueel kenteken van het voertuig) uitsluitend ter nakoming van onze contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 sub b, DSGVO). U ontvangt behalve de reserveringsbevestiging en de bijbehorende factuur eventueel nog extra informatie, die direct verband houdt met uw concrete parkeerdienst. In het kader van een eventueel noodzakelijke incasso voeren wij onder andere houderonderzoeken uit om onze vorderingen af te dwingen (art. 6 lid 1 lit. f) AVG). In het kader van het boeken van parkeertransacties en het innen van vorderingen werken wij samen met derde dienstverleners die ons technische bijstand verlenen of betalingstransacties technisch uitvoeren en die wij contractueel verplicht hebben de gegevensbescherming en -beveiliging in acht te nemen.

Prijzenspel: u heeft op onze pagina de mogelijkheid om mee te doen met een prijzenspel. Wij verwerken de door u in het kader van het prijzenspel verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres evenals mogelijke andere door u te geven informatie) uitsluitend voor de uitvoering van dit prijzenspel (art. 6 lid 1 sub b, DSGVO).

Uw persoonsgegevens worden doorgaans zo lang opgeslagen als dit wettelijk is voorgeschreven, of noodzakelijk is ter nakoming van een overeenkomst of ter honorering van uw aanvraag, of in geval van toestemming, zo lang tot u uw toestemming heeft herroepen. Gegevens worden enkel gedurende een langere tijd opgeslagen, als dit in ons gerechtvaardigd belang is en uw belangen hierbij niet overwegend zijn.

6. Veiligheid van gegevens

Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen, treffen wij met de TLS-versleuteling (https standaard) technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die bovendien steeds volgens de actuele stand der techniek aan de risico's worden aangepast.

7. Rechten van betrokkenen

Wij zorgen ervoor, dat de u toekomende rechten onmiddellijk en kosteloos worden nageleefd. Neem hiertoe contact met ons op.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u als natuurlijk persoon, bent u gerechtigd tot het instellen van diverse vorderingen jegens ons uit hoofde van de gegevensbescherming. U heeft conform § 34 van de Duitse Wet op de Gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, afk. BDSG), art. 15 DSGVO recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, en het doel van de opslag.

Bovendien heeft u in voorkomend geval conform § 35 BDSG, de artt. 16 - 18 DSGVO recht op het corrigeren, wissen of beperken (van de verwerking) van uw persoonsgegevens.

U kunt ook conform art. 20 EU-DSGVO eisen, dat gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  Als aan de voorwaarden van art. 20 lid 1 DS-GVO is voldaan, heeft u het recht om de gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, te laten overdragen aan uzelf of aan derden. De registratie van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van de protocolbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de exploitatie van de internetpagina. Deze berusten daarom niet op een toestemming conform art. 6 lid 1 sub a DS-GVO, of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b DS-GVO, maar zijn conform art. 6 lid 1 sub f DS-GVO gerechtvaardigd. Er is derhalve niet voldaan aan de voorwaarden van art. 20 lid 1 DS-GVO.

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verder verwerken van uw gegevens, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO); voor zover wij uw gegevens niet verwerken voor reclamedoeleinden, is hiervoor een bijzondere grond vereist. Na ontvangst van het bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens tijdens het dan volgende onderzoek niet verder verwerken en deze na het afsluiten van het onderzoek -indien het bezwaar gegrond is bevonden- uit onze actieve databases wissen en enkel nog in een advertentieblokkeringsbestand vermelden dat u geen prijs stelt op mededelingen van ons (§ 36 BDSG, art. 21 DSGVO).

U kunt de aan ons verleende toestemming voor het verwerken van de gegevens (art. 6 Iid 1 sub a DSGVO) te allen tijde herroepen; wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet verder, en wissen deze, tenzij de verdere verwerking bij wet is toegestaan.

Een bezwaar of een herroeping laat de geoorloofdheid van de gegevensverwerking in het verleden onverlet.

Wij zorgen ervoor, dat de u toekomende rechten onmiddellijk en kosteloos worden nageleefd. Neem hiertoe a.u.b. contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming; u vindt de contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring.

Als u van mening bent dat de verwerking van gegevens in strijd is met het gegevensbeschermingsrecht, heeft u het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze (§ 19 BDSG, art. 77 DSGVO). Hiertoe behoort ook de in ons geval bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, die te bereiken is via de volgende contactgegevens:

Toezichthouder voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Tel.: 00 49 2 11/384 24-0
Fax: 00 49 2 11/384 24-10
E-mail:
Homepage: http://www.ldi.nrw.de 

8. Actualisering

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren om deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Als wij beschikken over de mogelijkheid tot contactopname, zullen wij u informeren over relevante veranderingen.

Stand van deze privacyverklaring: 4/2020.

Informatie over gegevensbescherming bij het verzamelen van gegevens van werknemers

I. Inleidende opmerkingen

Door u ingediende sollicitatiestukken en andere tijdens de sollicitatieprocedure verzamelde gegevens, die naar u persoonlijk als sollicitant te herleiden zijn, vallen onder de beschermde persoonsgegevens als bedoeld in art. 4 lid 1 van de EU Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de juridische bepalingen inzake privacybescherming. Conform het geldende recht inzake privacybescherming mogen uw persoonsgegevens enkel worden verzameld, opgeslagen, verspreid of gebruikt (gegevensverwerking, art. 4 lid 2 EU-DSGVO), indien de wet dit uitdrukkelijk toestaat of voorschrijft, of indien u rechtsgeldig toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 sub a juncto art. 7 EU-DSGVO). Het verwerken van uw persoonsgegevens is in het bijzonder toegestaan, indien dit noodzakelijk is voor de beslissing over het ontstaan van een dienstverband of, na ontstaan van het dienstverband, voor de uitvoering of beëindiging hiervan (§ 26 lid 1 van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Duitse Wet Gegevensbescherming, art. 6 lid 1 sub b EU-DSGVO). Hetzelfde geldt, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke voor andere doeleinden dan het dienstverband, en er geen grond is om aan te nemen dat uw beschermwaardig belang als belanghebbende bij het uitsluiten van de verwerking of het gebruik zwaarder weegt (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO).

Conform art. 4 lid 7 EU-DSGVO is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingsprocessen volgend uit uw sollicitatieprocedure ons bedrijf,

Flughafen Köln/Bonn GmbH, Heinrich-Steinmann-Str. 12, 51147 Keulen (Duitsland).

Voor alle privacy aangelegenheden kunt u zich te allen tijde richten tot de privacymedewerker van onze onderneming. Zie voor contactmogelijkheden de volgende pagina van onze website (https://www.koeln-bonn-airport.de/serviceseiten/datenschutz.html).

II. Vorderingen uit hoofde van de privacybescherming

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u jegens de verwerkingsverantwoordelijke diverse vorderingen uit hoofde van de privacybescherming instellen. Conform § 34 BDSG, art. 15 EU-DSGVO heeft u recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, en het doel van de opslag.

Bovendien heeft u onder omstandigheden conform § 35 BDSG, artt. 16 - 18 EU-DSGVO recht op het corrigeren, blokkeren of wissen van uw persoonsgegevens. Conform § 36 BDSG, art. 21 EU-DSGVO kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt tevens conform art. 20 EU-DSGVO eisen, dat gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Tot slot heeft u conform art. 77 EU-DSGVO het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

III. Sollicitatie op een vacature

Om u aan sollicitatieprocedures voor een bepaalde vacature te kunnen laten deelnemen, zijn de gebruikelijke en relevante sollicitatiestukken vereist, die ons inzage geven in uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwalificaties. Wij gebruiken uw sollicitatiestukken principieel enkel voor de beslissing over het vervullen van de vacature, waarop u uitdrukkelijk heeft gesolliciteerd. Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen wij in het kader van de informatievergaring verdere persoonsgegevens verzamelen, zowel bij u persoonlijk als uit algemeen toegankelijke bronnen of bij eerdere werkgevers of opleiders. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 sub b EU-DSGVO, § 26 lid 1 BDSG. Indien de sollicitatieprocedure niet resulteert in een dienstverband met u, zullen wij uw sollicitatiegegevens regelmatig wissen en vernietigen na het verstrijken van een termijn van zes maanden volgend op de definitieve afwijzing door u of door onze onderneming.

Indien de sollicitatieprocedure resulteert in een dienstverband zullen wij uw sollicitatiestukken, indien en voor zover nodig conform art. 6 lid 1 sub b EU-DSGVO, § 26 lid 1 BDSG, opnemen in uw persoonlijk dossier, om ter uitvoering van het dienstverband te beschikken over informatie over uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwalificaties. Dit geschiedt, ongeacht of u een eventueel verstrekte toestemming later heeft ingetrokken. In dat geval worden uw sollicitatiestukken pas gewist en vernietigd na het verstrijken van een termijn van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin uw dienstverband werd beëindigd.

IV. Open sollicitaties

Indien u een open sollicitatie indient, die geen betrekking heeft op een bepaalde vacature, kunnen wij uw sollicitatiestukken raadplegen bij de beraadslagingen over het vervullen van alle in aanmerking komende vacatures. Hiertoe kunnen wij uw sollicitatiegegevens in geautomatiseerde zoekfuncties ter beschikking stellen van geselecteerde beleidsmakers. Zodra uw sollicitatiestukken worden geraadpleegd in een procedure ter vervulling van een vacature, kunnen wij meer persoonsgegevens verzamelen, zowel bij u persoonlijk als uit algemeen toegankelijke bronnen of bij eerdere werkgevers en opleiders, teneinde uitgebreidere informatie te verkrijgen over uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwalificaties. Wij zullen uw sollicitatiegegevens na het verstrijken van een termijn van één jaar na ontvangst van uw sollicitatie regelmatig wissen en vernietigen, echter niet dan nadat bij alle sollicitatieprocedures, waarin uw sollicitatiestukken zijn geraadpleegd, een termijn van zes maanden verstreken zal zijn na de definitieve afwijzing door u of door onze onderneming.

Indien de sollicitatieprocedure resulteert in een dienstverband zullen wij uw sollicitatiestukken, indien en voor zover nodig conform art. 6 lid 1 sub b EU-DSGVO, § 26 lid 1 BDSG, opnemen in uw persoonlijk dossier, om ter uitvoering van het dienstverband te beschikken over informatie over uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwalificaties. Dit geschiedt, ongeacht of u een eventueel verstrekte toestemming later heeft ingetrokken. In dat geval worden uw sollicitatiestukken pas gewist en vernietigd na het verstrijken van een termijn van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin uw dienstverband werd beëindigd.

Informatie over gegevensbescherming voor zakelijke klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de juridische bepalingen inzake privacybescherming, in het bijzonder van de Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO, de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming, en het Bundesdatenschutzgesetz, BDSG, de Duitse Wet op de Privacybescherming. Uw persoonsgegevens mogen daarom enkel worden verzameld, opgeslagen, verspreid of gebruikt, indien de wet dit uitdrukkelijk toestaat of voorschrijft, of indien u rechtsgeldig toestemming heeft verleend.

Verantwoordelijkheid en contactpersoon

De verwerkingsverantwoordelijke (art. 4 lid 7 DSGVO) voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Flughafen Köln/Bonn GmbH, Heinrich-Steinmann-Straße 12, 51147 Keulen (Duitsland). U kunt zich bij vragen over privacybescherming te allen tijde wenden tot onze privacymedewerker via .

Overzicht van relevante dataverwerkingsprocessen

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel, indien en voor zover (1) dit noodzakelijk is ter uitvoering van overeenkomsten (art. 6 lid 1 sub b DSGVO), of (2) de gegevensverwerking noodzakelijk is ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de onderneming en er geen grond is voor de aanname dat uw beschermwaardig belang als belanghebbende bij de uitsluiting van de verwerking of het gebruik zwaarder weegt (art. 6 lid 1 sub f DSGVO), of (3) ter voldoening aan een wettelijke verplichting persoonsgegevens op een gerechtvaardigde wijze dienen te worden verwerkt (art. 6 lid 1 sub c DSGVO), of (4) u toestemming heeft verleend voor de desbetreffende verwerking (art. 6 lid 1 sub a DSGVO).

 • Verwerking van stam- en contactgegevens: Wij verwerken uw zakelijke contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer) ter nakoming van onze contractuele verplichtingen jegens u resp. de onderneming waarmee u een dienstverband heeft (art. 6 lid 1 sub b DSGVO).
 • Verwerking voor het onderhouden van zakelijke contacten: Wij verwerken uw zakelijke contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer) om zakelijk contact met u op te nemen en voor het onderhouden van zakelijke contacten. Dat valt onder ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO).
 • Verwerking in zakelijke documenten: Wij verwerken uw persoonsgegevens ook, wanneer deze voorkomen in zakelijke correspondentie, e-mails of andere documenten, die wij nodig hebben voor het afwikkelen van overeenkomsten met uw onderneming (art. 6 lid 1 sub b DSGVO).
 • Gegevensverwerking in het kader van de luchthavenveiligheid: Wij zijn conform de Duitse Wet inzake luchtverkeersveiligheid (Luftsicherheitsgesetz) wettelijk gehouden om enkel aan houders van dag- en/of veiligheidspassen toegang te verlenen tot de beveiligde zone. Hiervoor verwerken wij de door u bij de aanvraag verstrekte persoonsgegevens (naam, stam- en contactgegevens, doel van de toegang, onderneming waarvoor u werkt, overige details (laatste woonplaatsen en werkkringen)) uitsluitend voor het afhandelen van de aanvraagprocedure. De gegevens worden hiervoor o.a. doorgegeven aan de bevoegde lokale overheid.
 • Als onderdeel van onze zakelijke communicatie kunnen wij op onze server bestanden om te downloaden tot uw beschikking stellen. U ontvangt hiervoor per e-mail een link. Voor een persoonlijke en veilige toegang verwerken wij uw naam, e-mailadres, IP-adres en toegangstijd uitsluitend om de bestanden correct ter beschikking te stellen. Deze dataverwerking vormt ons overwegend, gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO).

U kunt op onze website bij onze registratie online afspraken inplannen, bijv. voor het aanvragen of afhalen van een veiligheidspas. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres, afspraak) uitsluitend ter nakoming van onze quasicontractuele verplichtingen, resp. met het oog op ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). In het kader van de beschikbaarstelling van het reserveringsportal werken wij samen met een door ons zorgvuldig geselecteerde opdrachtnemer, die in overeenstemming met de wettelijke vereisten conform art. 28 DSGVO (Duitse AVG) contractueel gehouden is om de bescherming van uw persoonlijke gegevens veilig te stellen.

Onze samenwerking met derde partijen/ondernemingen

Wij profiteren eveneens van de voordelen van de arbeidsverdeling, waarop onze maatschappij en zakenwereld zijn gebaseerd. Voor het onderwerp gegevensbescherming houdt dit in, dat wij niet alle gegevensbewerkingsprocessen intern uitvoeren, maar voor een deel samenwerken met externe dienstverleners.

 • Externe (IT-) dienstverleners, die wij als zog. verwerkers contractueel hebben verplicht tot de verwerking van gegevens conform onze voorschriften en instructies, en tot de omvangrijke bescherming van deze gegevens in technisch en organisatorisch opzicht.
 • Externe (IT-) dienstverleners, die op eigen verantwoording voor ons werken en die wij contractueel hebben verplicht tot de omvangrijke bescherming van deze gegevens in technisch en organisatorisch opzicht.

Doorgeven aan andere derden

De verzamelde persoonsgegevens kunnen bovendien aan bevoegde overheden en gerechten, evenals aan advocaten, accountants, belastingadviseurs, organisatieadviseurs en vergelijkbare, tot geheimhouding verplichte dienstverleners met een bijzondere vertrouwenspositie worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval enkel aan derden doorgegeven, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van de vermelde gebruiksdoeleinden en conform art. 6 DSGVO, § 26 lid 1 BDSG uit het oogpunt van gegevensbescherming is toegestaan.

Bewaren en wissen van uw gegevens

Wij wissen uw persoonsgegevens, als de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking niet langer gelden, of als een eventuele toestemming werd ingetrokken, de wettelijke bewaarplichten verstreken zijn en er onzerzijds ook geen gerechtvaardigd belang meer is bij een verdere opslag van de gegevens.

Uw vorderingen en rechten in het kader van de gegevensbescherming

Indien en voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u gerechtigd tot het instellen van diverse vorderingen jegens ons uit hoofde van de privacybescherming. U heeft het recht, om

 • informatie te verlangen over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, het doel van de verwerking, evenals de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens (art. 15 DSGVO, § 34 BDSG).
 • onder bepaalde voorwaarden van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, blokkeren of wissen (artt. 16 - 18 DSGVO, § 35 BDSG),
 • te verlangen dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 DSGVO), evenals
 • een bezwaar in te dienen bij ons of bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit over de gegevensverwerking (art. 77 DSGVO).

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verder verwerken van uw gegevens, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 Iid 1 sub f EU-DSGVO). Aangezien wij uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verwerken, dient hiertoe een grond aanwezig te zijn die voortvloeit uit uw bijzondere situatie. Vanaf het moment van ontvangst van het bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens, waarop het bezwaar betrekking heeft, tijdens het dan volgende onderzoek niet verder verwerken en deze na het afsluiten van het onderzoek -indien het bezwaar gegrond is bevonden- wissen. (§ 36 BDSG, art. 21 EU-DSGVO).

U kunt de aan ons verleende toestemming voor het verwerken van de gegevens te allen tijde intrekken (art. 6 Iid 1 sub a EU-DSGVO); wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet verder, tenzij dit bij wet is toegestaan.

Reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijven onverlet in geval van een gerechtvaardigd bezwaar en een intrekking.

Wij zorgen ervoor, dat de u toekomende rechten kosteloos en onmiddellijk worden nageleefd.

Opmerkingen over de toegang tot deze website door Akamai Technologies, Inc.

Deze website maakt gebruik van leverings-, veiligheids- en analysediensten van Akamai Technologies, Inc. ("Akamai"). Deze diensten maken gebruik van cookies, tekstbestanden, Beacons, browserinterfaces die logbestanden genereren om het voor de firma Akamai mogelijk te maken (i) om de website snel, betrouwbaar en veilig te leveren, (ii) analyses van de prestatie van de website en van de daarmee gepaard gaande gebruikersbeleving te maken, (iii) veiligheidsanalyses uit te voeren, de (iv) onrechtmatige toegang tot de website te verhinderen en (v) rapporten over (i) tot (iv) voor haar klanten op te stellen. De logbestanden die gegenereerd worden, kunnen persoonsgegevens (in de vorm van IP-adres, activiteiten op de website en analyses van uw gebruik van de website) bevatten. Akamai kan deze gegevens aan derden doorgeven als Akamai om wettelijke redenen hiertoe verplicht is of als de derden deze gegevens in opdracht van Akamai verwerken. De firma Akamai kan de gegevens op haar servers overdragen, opslaan en verwerken. De Akamai-servers bevinden zich overwegend in de VS. Akamai vrijwaart dat de transfer van persoonsgegevens van EU-burgers buiten de Europese Economische Ruimte aan de door de ter zake geldende wetgeving inzake gegevensbescherming gestelde eisen voldoet. Te dien einde heeft Akamai wettelijk erkende transfermechanismen geïmplementeerd, onder andere de EU-US en de Swiss-US Privacy Shield Programm-certificering en standaard EU-contractclausules. Akamai maakt geen gebruik van de gegevens om natuurlijke personen te identificeren of voor de profilering van natuurlijke personen.

Door het gebruik van de website stemt u in met de gegevensverwerking door Akamai voor het hierboven beschreven doeleinde en op de hierboven beschreven wijze.

Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden bij de verwerking van persoonsgegevens door Akamai en over de Akamai-richtlijnen inzake gegevensbescherming vindt u op https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/

We gebruiken de tool ‘Microsoft Teams’ om conference calls, onlinevergaderingen, videoconferenties en/of onlinevergaderingen te organiseren. ‘Microsoft Teams’ is een service van de Microsoft Corporation.

De luchthaven Köln/Bonn GmbH is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die direct verband houdt met het organiseren van ‘onlinevergaderingen’.

Opmerking: als u naar de website ‘Microsoft Teams’ gaat, is de provider van ‘Microsoft Teams’ verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Het oproepen van de website is voor het gebruik van ‘Microsoft Teams’ alleen vereist om de software van ‘Microsoft Teams’ te downloaden. Als u de ‘Microsoft Teams’-app niet wilt of kunt gebruiken, kunt u ‘Microsoft Teams’ ook met uw browser gebruiken. In dat geval is de dienst ook beschikbaar via de website van ‘Microsoft Teams’.

Bij het gebruik van ‘Microsoft Teams’ worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De omvang van de gegevens hangt ook af van de gegevens die u verstrekt voor of tijdens deelname aan een ‘onlinevergadering’.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • informatie over de gebruiker: b.v. weergavenaam, eventueel e-mailadres, profielfoto (optioneel), voorkeurstaal
 • meeting-metadata: b.v. datum, tijd, meeting-ID, telefoonnummers, locatie, tekst-, audio- en videogegevens: het kan zijn dat in een ‘onlinevergadering’ wordt gebruik gemaakt van de chatfunctie. De tekst die u in de chat invoert, wordt verwerkt om in de ‘onlinevergadering’ te worden weergegeven.
 • Om de weergave van video en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden tijdens de vergadering de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat en eventuele videocamera’s verbonden met uw eindapparaat dienovereenkomstig verwerkt. Met de ‘Microsoft Teams’-applicaties kunt u de camera of microfoon op elk moment zelf uitschakelen of dempen.

We maken gebruik van ‘Microsoft Teams’ om ‘onlinevergaderingen’ te organiseren. Als we ‘onlinevergaderingen’ willen vastleggen, zullen we u vooraf helder informeren en, indien nodig, om uw toestemming vragen. Bij gebruik van Microsoft Teams wordt de chatinhoud geregistreerd. Bestanden die gebruikers in chats delen, worden opgeslagen in het OneDrive for Business-account van de gebruiker die het bestand gedeeld heeft. De bestanden die teamleden in een kanaal delen, worden op de SharePoint-site van het team opgeslagen.

Meer informatie over gegevensbescherming door de Microsoft Corporation:
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement 
https://www.microsoft.com/nl-nl/trust-center 

Wij hebben er belang bij dat ‘onlinevergaderingen’ effectief worden georganiseerd. Dat is ons gerechtvaardigd belang (art. 6 par. 1 lid 1 f GDPR).

Vertegenwoordiger voor gegevensbescherming

Flughafen Köln/Bonn GmbH

Servicegebied van de website

Skyline

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de pagina