Keulen Bonn Airport


//TODO -2:accessibleNav.headline-:

//TODO -2:accessibleNav.link.return-//TODO -2:accessibleNav.headline.serviceGlobal-

Klimaatbescherming

Het luchtverkeer en de Duitse luchthavens dragen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor het klimaat en het milieu. Om deze reden heeft men op Keulen Bonn Airport de economische ontwikkeling op de lange termijn en de klimaatbeschermingsrichtlijnen nauw met elkaar vervlochten.

De luchthaven heeft zich ertoe verbonden in de toekomst enkel nog CO2-neutraal te groeien. Het streven is om de emissies met betrekking tot het jaar 2005 op de lange termijn minimaal constant te houden. Tot 2020 mag de grens van 55.000 ton kooldioxide (CO2) per jaar niet meer worden overschreden. Indien men de zogenaamde RECS-certificaten, waarmee de luchthaven duurzame stroom uit waterkracht haalt, mee zou tellen zou de CO2-uitstoot tot 2020 zelfs met bijna 30 procent dalen.

In het verleden kon de jaarlijkse CO2-uitstoot als gevolg van technische innovaties en het efficiënte gebruik van energie al aanzienlijk worden gereduceerd. De bouw van een warmtekrachtsysteem, de aanschaf van energiebesparende klimaatregelingtechniek, het aanbrengen van zonne-installaties op het dak van het vrachtexpeditiecentrum en van het nieuwe sorteercentrum van FedEx, in combinatie met het kopen van regeneratieve, respectievelijk emissievrije stroom uit waterkracht (RECS-certificaten) hebben geleid tot een aanzienlijke verbetering van de CO2 balans. Sinds 1998 werd meer dan 135.000 ton kooldioxide bespaard.

Om de absolute emissies van kooldioxide tot het jaar 2020 nog verder te reduceren zijn er meer investeringen in energie-efficiënte projecten gepland. Hiertoe behoren onder andere de installatie van LED verlichtingstechniek aan Terminal 1, de bouw van nog een fotovoltaische installatie op het dak van het UPS gebouw en de inbouw van moderne klimaatregelingtechniek in Terminal 1. Bovendien dient er een beheersysteem voor de klimaatbescherming te worden gerealiseerd, dat onder andere het resultaat van de afzonderlijke reductiemaatregelen controleert, documenteert (monitoring) en nieuwe mogelijkheden tot besparing van CO2 identificeert.

 

 

//TODO -2:accessibleNav.headline.service-

Skyline

//TODO -2:accessibleNav.link.return-