Keulen Bonn Airport


In-page navigatie:

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de paginaUitgebreid servicegebied van de website

Anticorruptie

Voor Flughafen Köln/Bonn GmbH maar ook voor eenieder is het verhinderen van strafbare feiten die zijn te kwalificeren als corruptie, resp. van vermogensdelicten, van groot belang.

Ter voorkoming hiervan werd een omvangrijk pakket maatregelen overeengekomen. Dit omvat o.a. bindende regelingen voor de medewerkers over het aannemen van voordelen, de vorming van een anticorruptie-commissie die de genomen maatregelen coördineert en verkregen informatie op de voet volgt, evenals de benoeming van een ombudsman die fungeert als neutrale contactpersoon voor zowel interne als externe tipgevers.

Binnen het anticorruptie management heeft de ombudsman de taak om kennis te nemen van tips en deze door te geven aan Flughafen Köln/Bonn GmbH. Hij geeft daarbij enkel de informatie door waarvoor de tipgever hem toestemming heeft gegeven.

Het de ombudsman toekomende verschoningsrecht garandeert een tipgever, indien gewenst, absolute anonimiteit jegens Flughafen Köln/Bonn GmbH.

De ombudsman neemt kennis van tips over corruptiegevallen, onregelmatigheden, belangenconflicten en wetsovertredingen. Hij neemt geen kennis van algemene bezwaren. Voor mededelingen die vallen onder de Wet Gelijke Behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz , AGG) of voor verbeteringsvoorstellen kan men zich al wenden tot andere instanties op de luchthaven.

Voor de tipgever ontstaan door de informatie geen kosten. U kunt zich persoonlijk of via een ander communicatiemiddel wenden tot de ombudsman:

 

Foto: Prof. Dr. Björn Gercke

Prof. Dr. Björn Gercke

Lawyer

Gercke|Wollschläger, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln

Daarnaast zijn er ook de leden van de anticorruptie-commissie als neutrale contactpersonen tot wie u zich kunt wenden ter opheldering van een zaak.

Alexander Hilgert

Leiter Interne Revision / Compliance, Vorsitzender Anti-Korruptionsgremium

Heinrich-Steinmann-Str. 12
51147 Köln

Servicegebied van de website

Skyline

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de pagina